Att Chaufförsyrket är ett bristyrke har vi på Bevema länge vetat om och märkt av, framförallt under sommarmånaderna. DN berättar att flera åkerier vittnar om att det saknas flera tusentals chaufförer i Sverige och det fortsätter. Ett flertal åkerier tvingas tacka nej till uppdrag på grund av brist på chaufförer. läs mer här

Trenden ser man även ute i stora delar av Europa där branschen skriker efter nya chaufförer. Hur kommer det sig att det är så svårt att få chaufförer att stanna kvar i branschen? Många menar på att det är de försämrade arbetsvillkoren och de låga lönerna som är den stora boven. En annan faktor är att man i Sverige där man räknar med att behöva omkring 5000 st nya lastbilschaufförer varje år men det finns endast ca 4000 utbildningsplatser. Dessutom har Arbetsförmedlingen som står för ca en fjärdedel av alla utbildningsplatser tillfälligt pausat sina antagningar pga rättslig tvist.

Vi på Bevema brinner för att bemanna företag med lastbilschaufförer och förstår värdet i att ge våra anställda rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att få rätt lön och rätt arbetsvillkor måste alltid komma i första hand. Vill ni veta mer kring hur våra rekryteringsprocesser går till och låta oss hjälpa er i en bransch med arbetskraftsbrist? Vi förstår att det är svårt att lägga tid och resurser på att hitta rätt kandidat – låt oss göra jobbet åt er! 

    Hjälp med rekrytering?