rekryteringsprocessen

Vi har sedan starten jobbat med att bygga upp ett stort kontaktnät som du som kund får tillgång till.

Att tillsätta personal kan vara otroligt kostsamt och ta längre tid än nödvändigt. Vi kan hjälpa er att snabba på processen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt – med oss sparar ni både tid och pengar!

Vi har lång erfarenhet av rekrytering och ett stort kontaktnät vilket gör att vi snabbt kan hitta rätt person. Vi erbjuder en komplett rekryteringstjänst från behovsanalys till anställning och uppföljning.

Rekryteringsprocessen:

  1. Uppstartsmöte – Vi går igenom vad just ni har för behov i er verksamhet och vad ni söker för typ av person. Utifrån detta gör vi en arbetsbeskrivning och kravprofil som ligger till grund för annonser och intervjumall.
  2. Kandidatsök – Vi söker genom våra digitala plattformar samt vår personalbank efter den perfekta matchen till vakansen. Vårt kontaktnät är stort vilket gör att processen går fort.
  3. Urvalsprocess – När vi fått in ett urval av kandidater kallar vi till intervju för att kunna se vem som känns mest lämpad till uppdraget. Våra rekryterare har gedigen erfarenhet av rekrytering och så snart intervju samt referenstagning är klar kontaktar vi er för uppföljning.
  4. Anställning – Klart! Nu är processen över och vi presenterar vår kandidat till er som känns rätt och är mest lämpad för tjänsten

    Hjälp med rekrytering?